De meeste mensen zien de opkomst van technologie en het internet als iets positiefs. Technologie maakt ons leven makkelijker en goedkoper. Er zijn slechts enkelen die technologie als iets negatiefs zien. 

Technologie maakt ons dagelijks leven een stuk makkelijker. We kunnen ons sneller verplaatsen door de uitvinding van auto’s en treinen. We kunnen makkelijker mensen bereiken door telefoons. Niet langer weken wachten voordat je brief is afgeleverd, en je daarna eindelijk een antwoord terug hebt. Je kunt met mensen praten en zelfs hun gezicht zien op lange afstand, waardoor je nooit meer iemand hoeft te missen. Informatie is direct beschikbaar via het internet in plaats van dagen in de bibliotheek zitten. Boeken hoeven niet langer met de hand gedrukt te worden. We kunnen zelfs thuis dingen afdrukken, zolang we maar een printer hebben en cartridges, bijvoorbeeld HP cartridges. Hoewel printers lastig te installeren zijn, hebben ze enorm veel voordelen. En dingen afdrukken is niet alleen meer in zwart-wit, er zijn ook kleuren cartridges beschikbaar. 

Bovengenoemde zaken zijn eigenlijk vooral luxe problemen, maar denk ook eens aan de technologische uitvindingen die noodzakelijk zijn geworden. De moderne geneeskunde is bijvoorbeeld veel beter geworden door alle technologie. We kunnen scans maken van het lichaam, waardoor we veel sneller de oorzaak van medische aandoeningen kunnen bepalen. Het maken van nieuwe medicijnen maakt het behandelen van deze aandoeningen makkelijker. Er zijn zelfs machines die mensen nodig hebben om überhaupt in leven te kunnen blijven. Bijvoorbeeld beademingsmachines, bypasses en andere zaken. Technologie kan zelfs ledematen vervangen, wanneer iemands been bijvoorbeeld geamputeerd moest worden. 

Er zijn dus enorm veel voordelen van de opkomst van de technologie. Toch zijn er mensen die het als iets negatiefs zien. Sommigen zijn bang dat de technologie zich zo ver ontwikkeld, dat robots de mensheid gaan overnemen. Anderen wijzen erop, dat technologie veel natuurlijke grondstoffen verbruikt. Door de technologie, heeft de mensheid kunnen groeien, wat leidt tot een groter verbruik van natuurlijke stoffen. Dit leidt er echter wel toe, dat mensen gaan nadenken over nieuwe krachtbronnen, zoals wind en zonne energie. Het leidt dus tot innovatie. Technologie werkt ook vervuilend. Denk aan alle fabrieken waar de technologie geproduceerd wordt, of de uitlaatstoffen van auto’s en vliegtuigen. Dit schaadt de ozonlaag, wat een kettingreactie aan problemen oplevert. 

Dit alles zet je wel aan het denken. Zijn de voordelen de nadelen wel waard? Is ons hedonistische leven het waard dat de volgende generatie met de gebakken peren zit?